CZech Ping je principiálně kooperativní hra s nenulovým součtem. Soutěžní prvek je implementován jako sekundární cíl a jeho role je pouze informativní. Hraje se vždy oběma rukama a po velmi krátké době se u hráčů rozvíjí přirozená bilateralita a mimořádné zrychlení reflexních reakcí. Každý účastník si vytváří svůj vlastní, osobitý styl.

Je to zábava, která probouzí vaše vnitřní dítě.

Úspěšně se uplatňuje i v terapeutické práci s dětmi a ve školách.

Je to jedna z našich primárních metod k rozpoznávání, analýze a odstraňování fyzických, emocionálních a sociálních blokací.


„Cti své vnitřní dítě tím, že se ztratíš v jednoduchých rozkoších.“

Kim del Valle Walker
alternative