Výběrové řízení probíhá formou bezplatného výcviku v nejrůznějších činnostech jako je například parašutistický výcvik, gymnastika, rovnováha, kreslení, bilateralita, orientace, fyzická připravenost, navigace, hudba, výcvik pilotáže v simulátoru B737 NG, slaňování, komunikace, první pomoc, práce ve výškách, schopnost reagovat v extrémních situacích atd.

V průběhu výcviku je uchazeč hodnocen bodovým systémem instruktory a dalšími spolupracovníky systémem D21. Uchazeči, kteří získají nejvyšší počet bodů, postupují do druhé etapy.

Uchazeči, kteří nepostoupí, si mohou výcvik v činnostech, ve kterých získali málo bodů, zopakovat. Opakovat je možné i celé přijímací řízení. Opakování výcviků je za úhradu. Výše úhrady se stanovuje v závislosti na dosažených výsledcích v rozpětí od úhrady symbolické až do výše skutečných nákladů v rozsahu daného výcviku.

Délka první etapy není mandatorně stanovena a je závislá na časových možnostech uchazeče s tím, že Nadace respektuje to, že účastnící mají své další studijní, pracovní a rodinné povinnosti a proto se snaží účastníkům maximálně vycházet vstříc. Je třeba ale upozornit, že flexibilita a časový a energetický management v dlouhodobém horizontu je důležitou částí celkového hodnocení.


Průměrná doba první etapy je nikoliv méně než půl roku.


V případě úspěšného absolutoria první etapy přijímacího řízení postupují účastníci do plynule navazující druhé etapy, která probíhá formou stáže.

V této etapě pokračují účastníci ve zdokonalování již získaných dovedností se zaměřením na mutlioborovou syntézu. Ve druhé etapě přibývá řada vzdělávacích kurzů pro zakladní orientaci v daných oborech a jejich vzájemnou provázanost (jazyky, matematika (nikoliv nutně), fyzika, chemie, informatika, biologie atd.). V průběhu této etapy si také účastníci vybírají z celého spektra možností, v jakých činnostech by chtěli v budoucnosti jako instruktoři působit a jejich studijní program se podle toho vyvíjí.

Délka druhé etapy (stáže) se pohybuje v rozpětí od jednoho roku do dvou let.

Účastníci, kteří neuspějí v průběhu druhé etapy příjímacího řízení, se mohou v dovednostech nebo činnostech, ve kterých získávají nízké hodnocení, zdokonalit formou placené stáže za podobných podmínek jako u etapy první.

Nadace je oprávněna v jakékoliv fázi výběrové řízení ukončit.


TI Z VÁS, KTEŘÍ VÝCVIKOVÝM VÝBEROVÝM ŘÍZENÍM PROJDOU, ZÍSKAJÍ NADSTANDARDNĚ PLACENOU PRÁCI, VE KTERÉ SE NIKDY NEBUDOU NUDIT.


Chcete-li se přihlásit nebo máte dotazy, napište nám!