Nadace Science 21 je výzkumná instituce.

Vyhledáváme, sdružujeme a podporujeme vyspělé jedince, které kromě individuálního rozvoje, cíleně motivujeme k univerzální kooperaci na bázi bezprecedentního přátelství.

Naším hlavním cílem i posláním je systematický výzkum fenoménů, jejichž aplikací přirozeně vzniká mimořádně pozitivní atmosféra, kterou vnímáme jako hlavní motor kolektivní invence, což je klíčová ingredience principu multioborové syntézy.

A multioborová syntéza je dle našeho názoru jedna z nejdůležitějších podmínek dalšího vývoje našeho druhu.

alternative

alternative

Základním východiskem naší metodiky je princip „mens sana in corpore sano“ rozšířený o hypotézu, že substrátem myšlení je vlastně přímo senzomotorický systém. Prostě celá naše těla. A dále, že genialita není nevysvětlitelné, náhodně se vyskytující vzepětí intelektu, ale že se ve skutečnosti jedná o kalibrovanou kolekci znalostí a dovedností, a že o tom jestli se v daný moment z této kolekce nějaká zásadní myšlenka, objev nebo řešení zrodí, rozhoduje v konečném důsledku vždy úroveň nálady, se kterou se daný jedinec v kritickém období setkává, a která ho obklopuje. Stačí jediná emoční nestabilita a jakkoliv komplexní myšlenka mizí.


Proto je naším hlavním, ale nikoliv jediným, nástrojem dobrodružství. Neboť hloubka poznání, které je možné dosáhnout, definována jest mírou odvahy, se kterou se poznání hledá.

S maximální úrovní bezpečnosti a přesto doopravdy, s přijatelnou mírou rizika, jakým jsou např. seskoky volným pádem, formou výjimečného příběhu vytváříme unikátní atmosféru.
A v této atmosféře, špičkově připraveni padajíc, kultivujeme naše přátelství, komunikaci a spolupráci na dříve nevídanou, bezprecedentní úroveň kolektivní kooperace.

A tím otevíráme novou epochu našeho, lidského potenciálu.

UŽÍVÁNÍM DOBRODRUŽSTVÍ DRUŽÍME SE S DOBREM
AŤ HRAJEME SI S MALÝM MNOŽSTVÍM
ČI DOVÁDÍME S OBREM...

alternative