Existují dvě základní možnosti, kudy se vydat dál.
Jednou možností je postupná rekonstrukce stávajícího systému.

A druhou zcela nový koncept.

A naším dlouhodobým cílem právě je vybudovat úplně nový vzdělávací systém. Univerzitu, kde se nejprve zcela rozvine plný fyzický a mentální potenciál a děti se nejdříve naučí jak studovat. Teprve potom si přirozeným způsobem v rámci řízeného dobrodružství na základě vlastního studijního plánu, osvojí všechny dovednosti a znalosti. Sdružovány a hodnoceny jsou nikoliv dle věku a striktních norem, ale zásadně na podkladě pozitivní motivace. Formou kolektivní hry, kde základem studia jsou samotné metody získávání dovedností i znalostí. Kde se každý posouvá podle svých možností. Je hodnocen podle svého nasazení a získaných v praxi využitelných dovedností. Nikoliv podle výčtu aktuálně memorizovaných znalostí.

Naší vizí je využít všechny síly k vývoji vzdělávacích metod. Vytvořit globální, celoživotní vzdělávací systém, který bude studenty i učitele naplňovat radostí a jehož základem bude multioborová syntéza, univerzální zastupitelnost a zejména trvalá schopnost získávat jakoukoliv dovednost.

alternative